Den skjøre,

vakre streken

Når streken er skjev og hakkete har den mer å fortelle en når streken er rett og perfekt. 

Alle trykk og produkter produseres både analogt og digitalt med et gjengående uttrykk, strek og fargepalett.

Dyr og landskap er hovedelementer som går igjen, ellers mer spesifikke motiver rettet mot spesielle anledninger.